Forside

 

20 års jubilæum – gave til alle i SULFA

Den 7. september 2016 fejrede vi vores 20 års jubilæum i vores lokaler på Øresundsvej. På dagen udkom også den nye bog Amagers industri – begyndelsen. Bogen gives som gave til alle, der var medlem* af SULFA på jubilæumsdagen. Vi opfordrer alle til at hente deres eksemplar enten på en mødeaften eller på en af arkivets åbningsdage. Uafhentede eksemplarer vil blive omdelt eller sendt  med posten sidst på året. Bogen kan også købes på arkivet.

Tommy P. Christensen - Amagers industri- begyndelsen.
Bogen, der udkom på jubilæumsdagen i 2016, er på 144 sider og med mange illustrationer.

* for at kunne få bogen som gave forudsættes, at der er betalt kontingent for 2016.

___________________________________________________________________________

PROGRAM efterår 2016:

ÆNDRING I PROGRAMMET:

Onsdag d. 5. oktober 2016 kl. 19.00
i vores egne lokaler

I det udsendte program fremgår, at Tommy P. Christensen skulle fortælle om den nye bog: ”Amagers Industri – begyndelsen” på mødet. Tommy er imidlertid forhindret. I stedet gennemgår vi bogens mange illustrationer og ser ikke mindst mange af de fotos der ikke var plads til, for eksempel det der ses nedenfor!

Lille Mølle på Christianshavn i 1931.
Lille Mølle på Christianshavn i 1931.

______________________________________________________

Onsdag d. 2. november kl. 19.00
i vores egne lokaler

Vi skal denne aften høre om idrættens historie i Sundby.

Kom til lokalhistorisk foredrag om Øens Hold.

Vi er: Ole Vandmand, der har skrevet de to seneste jubilæumsbøger om Boldklubben Fremad Amager og Bjarne Fey, der er tidligere formand (i 8 år) for Boldklubben 1908.

Vi vil fortælle og vise billeder fra vores respektive klubbers historie. Vi vil også komme ind på Sundbyernes og Københavns historie i vores fortælling om klubberne. En fodboldklubs historie er nemlig også et lokalområdes historie. Hvis du har en god historie om en af klubberne eller andet der kan forbindes til dem, så vil du være særdeles velkommen med dit bidrag.

_________________________________________________________________________

Onsdag d. 7. december 2016 kl. 16.00
i vore egne lokaler

Den årlige julefrokost i foreningen.

Vi holder den som et sammenskudsgilde, hvor hver tager en lille ret med. Vi vender senere tilbage med tilmelding og hvad man evt. tager med af spiseligt.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Her er en oversigt over arrangementer i ”Sløjfen” Øresundsvej 69, 2300 Kbh. S.:

 

__________________________________________________________________________

Mandag d. 26. september 2016 kl. 12.30 – 14.00

– OBS ikke i vores egne lokaler, men finder sted i “Sløjfen”.

Tommy Christensen fortæller om sin nye bog Amagers Industri – begyndelsen.

_________________________________________________________________________

Torsdag d. 13. oktober 2016 kl. 17.00 – 21.00

– OBS ikke i vores egne lokaler, men finder sted i “Sløjfen”.

”Brydningstid i 1950’erne” –  en musikalsk tour de force med sange og historier fra en tid, som mange husker.

Den musikalske underholdning sørger orkestret ”STOP 1 HALV” for. Det er gratis at deltage.

__________________________________________________________________________

Mandag d. 14. november 2016 kl. 12.30

– OBS ikke i vores egne lokaler, men finder sted i “Sløjfen”.

Bjarne Fey og Ole Vadmand fortæller om idrættens historie i Sundby.

___________________________________________________________________________

Foreningens seneste bøger:

Amagers industri – begyndelsen
ny bog af Tommy P. Christensen:

Tommy P. Christensen - Amagers industri- begyndelsen.
Tommy P. Christensen – Amagers industri- begyndelsen.

Om bogen:
“Amager har en central placering i Danmarks tidlige industrialisering. Det skyl­des ­­både nærheden til den kongelige residensstad og det faktum, at udviklingen af den tidlige industri ofte skete i snæver sammenhæng med de militære behov.

Forfatteren påpeger, at allerede i 1700-årene fandtes flere vigtige indus­trielle anlæg i omegnen af København, og det ikke er almindelig kendt, at en betydelig del af den spæde danske industrialisering i 1700-årene skete på Amagerbro, i Sundbyerne, Tårnby og Dragør.”

Bogen illustreres teksten med mange billeder, malerier og tegninger  – både fra Amager og en række andre steder.
Som eksempel vises  maleriet nedenfor. Det er fra 1866, og forestiller Kastrup Værk. Maleriet har ikke været offentliggjort før: Kastrup Værk 1866, affotografering Erik Housted. Privateje.

Kastrup Værk 1866. Affotografering Erik Housted. Privateje.

 

Anker Jespersens erindringer

Anker Jespersens erindringer udkom i 2015, men er for tiden udsolgt. En revideret og forøget udgave er under udarbejdelse og er på gaden i efteråret 2016.

ankernyfor

Anker Jespersen – her og der og alle vegne – en Amagerdrengs erindringer er UDSOLGT, men en ny udgave er på vej i efteråret 2016.

___________________________________________________________________________

UDSOLGT BOG GENOPTRYKT!

Bogen “Der var engang i Sundby – Sundby før og nu” har været meget efterspurgt siden den udkom i 2009. I de sidste par år har vi måttet skuffe mange med at bogen var helt udsolgt. Vi har derfor genoptrykt bogen i et mindre oplag, så de der ikke nåede at købe bogen, igen har en chance.

sundbybog-for-li

PRISER OG BESTILLING:

Ved afhentning på arkivet koster bogen 275,- kr. for medlemmer af SULFA og 300,- kr. for andre.

Du kan bestille bogen til fremsendelse pr. post til følgende priser:
335,- kr. for medlemmer af SULFA 360,- kr. for andre.

Beløbet skal betales forud på foreningens bankkonto reg. nr. 5321 konto nr. 0000246530.

___________________________________________________________________________

FOTOS FRA SUNDBY:

Vi vil være glade for at få lov at kopiere dine fotos fra Sundby til vores arkiv. Har du fotos vi må låne, så kontakt venligst redaktøren eller formanden.

___________________________________________________________________________

Arkivet

I månederne september, oktober og november har vi nu åbent i arkivet hver onsdag fra kl. 15.00 – 17.00.

Kontakt enten redaktør eller formand hvis der er behov for aftale.

Arkivet er beliggende på den tidligere Øresundsvejens Skole, nu Amager Kulturpunkt, Øresundsvej 6, 2. sal. Der er elevator for enden af bygningen. Arkivet er under fortsat udvikling. En del af materialet er nu omlagt, så det kan ses på pc’en i arkivets åbningstid.

Vi besvarer spørgsmål om Sundbys historie efter bedste evne – gerne på mail.

Bliv medlem og vær med til at bevare vores rødder.