Forside


Jørgen Melskens, foto 2010
Jørgen Melskens. Foto Flemming Lamberth, 2010

DØDSFALD: 

Der med stor sorg, at vi må meddele, at

JØRGEN MELSKENS

er sovet stille ind fredag den 16. februar 2018 efter lang tids sygdom.
Jørgen blev valgt til foreningens bestyrelse allerede ved dens stiftelse i 1996, og var, med få års undtagelse, foreningens formand til sin død.
Jørgen bliv blive husket for sit altid utrættelige arbejde for foreningen og for sin store viden om Sundbys historie.
Jørgen var ofte initiativtager til de mange aktiviteter som Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv har haft gennem årene og deltog, med ganske få undtagelser, i dem alle. Jørgen blev 74 år.

(Vi har fået oplyst, at bisættelsen finder sted på Arbejdermuseet, Rømersgade 22, 1362 København K., lørdag den 24. februar 2018 kl. 12.00. Alle er velkomne.)

PROGRAM

 

Mandag 19. februar kl. 12.30
i Sløjfen, Øresundsvej 69
Foredrag: Jørgen Grandt :     Da  morfar var barn i Sundbyerne.

Onsdag 7. marts kl. 19.00
i SULFA´s egne lokaler Øresundsvej 6, 2. sal
Foredrag: Apotekerassistent på Amager. Blandt andet som pilletriller. Ved Lone Olsen.

(Dragørrevy 2018 er udskudt til 2019, idet revyforeningen nytænker konceptet)

Onsdag 4. april kl. 19.00 i SULFA´s egne lokaler
Øresundsvej 6, 2. sal

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægter.

Torsdag 5. april kl. 17.00 i Sløjfen,
Øresundsvej 69

Sangaften med 1920-erne som sangtema og foredrag.

Mandag 28. maj kl. 12.30
i Sløjfen, Øresundsvej 69

Foredrag: (Indbydelse følger)

Søndag den 27. maj kl. 10.00. SULFA-skovtur til Naverhulen i Helsingør.

 

 

 

 

BØGER FRA SULFA:

Anker Jespersen:
Her og der og alle vegne – en amagerdreng fortæller.

Medlemspris kr. 225,-*

for andre kr. 300,-*

Anker Jespersens erindringer

* priserne gælder for bøger afhente på arkivet. Evt. forsendelse koster 75,- kr.  Bestilling af bøger sker ved forudbetaling på vores bankkonto.

Anker Jespersen blev født på Englandsvej i 1916. Han fortæller både om familien og om de omgivelser de levede i. En stor del af hans fortælling handler de mange forretninger og virksomheder han husker fra sin ungdom. Bogen er indrettet, så billederne følger hans beskrivelser, så vidt det er muligt.

Anker Jespersen var CB betjent under anden verdenskrig. Hans mange oplevelser er beskrevet i et fyldigt kapitel med mange fotos.

Bogen kan købes på arkivet og i Bog & Idé i Amager Centret samt i Tårnby Torv Boghandel, eller kan hjemtages i andre forretninger.


Amagers industri – begyndelsen

Den 7. september 2016 fejrede vi vores 20 års jubilæum i vores lokaler på Øresundsvej. På dagen udkom også den nye bog Amagers industri – begyndelsen.  Bogen kan også købes på arkivet pris kr. 200,-

Tommy P. Christensen - Amagers industri- begyndelsen.
Bogen, der udkom på jubilæumsdagen i 2016, er på 144 sider og med mange illustrationer.

 

Om bogen:
“Amager har en central placering i Danmarks tidlige industrialisering. Det skyl­des ­­både nærheden til den kongelige residensstad og det faktum, at udviklingen af den tidlige industri ofte skete i snæver sammenhæng med de militære behov.

Forfatteren påpeger, at allerede i 1700-årene fandtes flere vigtige indus­trielle anlæg i omegnen af København, og det ikke er almindelig kendt, at en betydelig del af den spæde danske industrialisering i 1700-årene skete på Amagerbro, i Sundbyerne, Tårnby og Dragør.”

Bogen illustreres teksten med mange billeder, malerier og tegninger  – både fra Amager og en række andre steder.

Kastrup Værk 1866. Affotografering Erik Housted. Privateje.
Kastrup Værk 1866.
Affotografering Erik Housted.
Privateje.

Som eksempel vises  maleriet nedenfor. Det er fra 1866, og forestiller Kastrup Værk. Maleriet har ikke været offentliggjort før: Kastrup Værk 1866, affotografering Erik Housted. Privateje.

* for at kunne få bogen som gave forudsættes, at der er betalt kontingent for 2016.


 

___________________________________________________________________________

FOTOS FRA SUNDBY

Vi vil være glade for at få lov at kopiere dine fotos fra Sundby til vores arkiv. Har du fotos vi må låne, så kontakt venligst redaktøren eller formanden.

Spørgsmål til Sundbys historie og til vores billedarkiv

Skriv til redaktøren eller formanden hvis du har spørgsmål til det historiske Sundby eller ønsker til billeder.

Se under Information for adresser m.v.

___________________________________________________________________________

Arkivet i 2018

I månederne februar-april og september-november er der åbent arkivet for alle interesserede hver onsdag fra kl. 15.00 – 17.00.

Kontakt enten redaktør eller formand hvis der er behov for aftale uden for disse tidspunkter.

Arkivet er beliggende på den tidligere Øresundsvejens Skole, nu Amager Kulturpunkt, Øresundsvej 6, 2. sal. Der er elevator for enden af bygningen. Arkivet er under fortsat udvikling. En del af materialet er nu omlagt, så det kan ses på pc’en i arkivets åbningstid.

 

Bliv medlem og vær med til at bevare vores rødder.