Information

Redaktør

Hvis du vil vide mere om foreningen, hjemmesiden, foreningens udgivelser,   så send en mail til Flemming Lamberth på fllamberth@hotmail.com.

Lokalhistoriske spørgsmål?
Billeder fra Sundby?

Skriv gerne dit spørgsmål til redaktør Flemming Lamberth på mail adressen fllamberth@hotmail.com, eller mød op på en af arkivets åbningsdage.

Vi svarer efter bedste evne. Du er velkommen til at besøge arkivet og se i vore mange bøger og i billedsamlingen.

Skal du bruge billeder til en bog eller anden udgivelse så skriv til enten redaktøren og hør om mulighederne og priser.

Du er også velkommen med spørgsmål på et af medlemsmøderne.

Indmeldelse og kontigent

Indmeldelse kan ske til kassereren på mail ah@vibehus.dk, eller i forbindelse med et af vore møder.

Ved indmeldelsen bedes du oplyse din postadresse og en mailadresse, hvor du kan kontaktes.

Langt de fleste af vores henvendelser til medlemmerne sker via mail. Har du ikke selv en mailadresse, kan du måske aftale med en bekendt eller familie, at vedkommende orienterer dig om nyt fra foreningen via dennes mail adresse.

Kontingentet (medlemskabet) er årligt (2018) 150 kr. for enkeltpersoner og husstande og 250 kr. for institutioner og foreninger. Vi udsteder ikke medlemskort eller medlemsnummer.

Du kan overføre kontingentet hvis du bruger netbank, men husk at påføre dit navn. Foreningens bankkonto er: 5321-0000246530 (Arbejdernes Landsbank).

Betaling af kontingent

Kontingentet følger kalenderåret og forfalder derfor til betaling i januar måned.

Vi udsender ikke længere indbetalingskort, men minder om at huske betaling af kontingentet i nyhedsbrevene.

Vi beder alle medlemmer overføre kontingent (se ovenfor for beløb) til vores bankkonto 5321-0000246530 (Arbejdernes Landsbank), for eksempel via netbank eller anden fast aftale.

Møder

vandtaarn3Vi holder sædvanligvis møde den 1. onsdag i måneden kl. 19.00 i Amager Kulturpunkt, Øresundsvej 6, 2. sal – der er elevator – der er tale om den nu nedlagte Øresundsvejens Skole.

Se forsiden for program.

Som medlem kan du deltage i SULFA´s arrangementer, der omfatter medlemsmøder, foredrag, udflugter m.v., samt støtte det historiske arbejde i Sundby. Du får også tilsendt hæfter og nyhedsbreve som en del af kontingentet.

Indsamling af materiale vedrørende Sundbys historie

Har du skrevet dine erindringer fra Sundby?

Foreningen vil være meget interesseret i at få en kopi af dine erindringer, eventuelt til udgivelse i et af vore medlemsblade, uanset om der er tale om få sider eller mange.

Vi søger både materiale om familieforhold, opvækst, skoletid, arbejdsliv eller andre sider af livet i Sundby.

Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv samler til stadighed materiale, billeder, film, video og historier fra Amager – især fra Sundby, til vores arkiv.

Hvis du skulle ligge inde med sådan materiale, vil vi meget gerne låne det til kopiering, eller endnu bedre, hvis du vil forære os det, så det kan blive bevaret for eftertiden.

Har du materiale som du synes kan bruges, så kontakt os gerne på mail til Flemming Lamberth.

BESTYRELSEN I SULFA
efter generalforsamlingen i 2018:

Formand Anders Hjorth
Tlf.: 20209278
Mail: ah@vibehus.dk

Kasserer Alex Nielsen
Mail: info@sundbylokalhistorie.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

Hanne Damm
Mail: hannedamm28@gmail.com
Tlf.: 21284590

Bent Jørgensen
Tlf.: 32500013 52581281
Mail: bentstatholder@gmail.com

Torben Liebst
Tlf.: 28919258
Mail: liebst@outlook.com

Redaktør (uden for bestyrelsen):
Flemming Lamberth,
Mail: fllamberth@hotmail.com,
Tlf. 32506367, 26600309