Information

Spørg os om :

fotos, postkort, plancher m.m.
lokalhistoriske forhold
adgang til lokalerne
medlemsmøder
bøger og hæfter
billedarkivet
avisarkivet

og meget mere.
Skriv til os på mail:

info@sundbylokalhistorie.dk

Al post og alle spørgsmål bedes sendt til denne mailadresse.

Vi svarer efter bedste evne. Du er velkommen til at besøge arkivet og se i vore mange bøger og i billedsamlingen.

Skal du bruge billeder til en bog eller anden udgivelse så skriv til enten redaktøren og hør om mulighederne og priser.

Du er også velkommen med spørgsmål på et af medlemsmøderne.

Indmeldelse og kontingent

Indmeldelse i foreningen kan ske på tre måden:

  1. Henvendelse til kassereren på et medlemmsmøde
  2. Skriv en mail til info@sundbylokahistorie.dk skriv “indmeldelse” i teksten.
  3. Betal kontingentet på bankkonto- se nummail ah@vibehus.dk, eller i forbindelse med et af vore møder.

Ved indmeldelsen bedes du oplyse din postadresse og en mailadresse og evt. et telefonnummer, som du kan kontaktes på.

Kontingentet (medlemskabet) er årligt (2019)

150 kr. for enkeltpersoner og husstande og

250 kr. for institutioner og foreninger.

Du er medlem af foreningen så  længe du har betalt kontingentet for den aktuelle periode.  Vi bruger  ikke medlemskort eller nummer.

Kontingentet skal betales til vores bankkonto:

5321-0000246530 (Arbejdernes Landsbank).

Betaling af kontingent

Kontingentet følger kalenderåret og forfalder derfor til betaling i januar måned.

Vi udsender ikke længere indbetalingskort, men minder om at huske betaling af kontingentet i nyhedsbrevene.

Vi beder alle medlemmer overføre kontingent (se ovenfor for beløb) til vores bankkonto 5321-0000246530 (Arbejdernes Landsbank), for eksempel via netbank eller anden fast aftale.

Medlemsmøder

vandtaarn3Vi holder sædvanligvis møde den 1. onsdag i måneden kl. 19.00 i Amager Kulturpunkt, Øresundsvej 6, 2. sal – der er elevator – der er tale om den nu nedlagte Øresundsvejens Skole.

Se forsiden for program.

Som medlem kan du deltage i SULFA´s arrangementer, der omfatter medlemsmøder, foredrag, udflugter m.v., samt støtte det historiske arbejde i Sundby. Du får også tilsendt hæfter og nyhedsbreve som en del af kontingentet.

Indsamling af materiale vedrørende Sundbys historie

Har du skrevet dine erindringer fra Sundby?

Foreningen vil være meget interesseret i at få en kopi af dine erindringer, eventuelt til udgivelse i et af vore medlemsblade, uanset om der er tale om få sider eller mange.

Vi søger både materiale om familieforhold, opvækst, skoletid, arbejdsliv eller andre sider af livet i Sundby.

Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv samler til stadighed materiale, billeder, film, video og historier fra Amager – især fra Sundby, til vores arkiv.

Hvis du skulle ligge inde med sådan materiale, vil vi meget gerne låne det til kopiering, eller endnu bedre, hvis du vil forære os det, så det kan blive bevaret for eftertiden.

Har du materiale som du synes kan bruges, så kontakt os gerne på mail til Flemming Lamberth.

BESTYRELSEN I SULFA
efter generalforsamlingen i 2019:

Formand Anders Hjorth
Tlf.: 20209278
Mail: ah@vibehus.dk

Kasserer Alex Nielsen
Mail: info@sundbylokalhistorie.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

Hanne Damm
Mail: hannedamm28@gmail.com
Tlf.: 21284590

Bent Jørgensen
Tlf.: 32500013 52581281
Mail: bentstatholder@gmail.com

Torben Liebst
Tlf.: 28919258
Mail: liebst@outlook.com

Redaktør (uden for bestyrelsen):
Flemming Lamberth,
Mail: fllamberth@hotmail.com,
Tlf. 26600309