forside

Vestamagers Farvehandel på Røde Mellemvej 22 omkring 1960.
Tak til Jytte Greenberg for lån af det flotte farvefoto.

MEDLEMSMØDER

Næste ordinære medlemsmøde er i september 2022.

Vi ønsker alle en god sommer.

______________________________________________________________________

Arkivet på Øresundsvej 6, 2. sal har åbent :
hver onsdag mellem kl. 15.00 og 17.00
i februar, marts, april, september, oktober og november.


I maj, juni, juli og august og december er Lokalarkivet kun åbent for offentligheden efter aftale med et bestyrelsesmedlem. Arkivet er lukket i skolernes efterårsferie og vinterferie.
_______________________________

Erindringsværkstedets butik har åbent :
hver tirsdag kl. 10-12, på Østrigsgade 50
.

HUSK at vi også sælger bøger og hæfter på Erindringsværkstedet.

Leo Kamstrup-Olesens bog om Sundby kirke :
Pris for medlemmer af SULFA kr. 200,-. Pris for andre kr. 299,-.