Hvad er der adgang til?

Arkivdatabasen giver adgang til registreringer både af billeder og af andre arkivalier (papirer), der findes i Sundby Lokalhistoriske Arkiv. Desuden findes der registreringer af malerier, bøger, genstande og meget andet, der belyser Sundbys historie. Der er online adgang til fotografier og fotos af malerier, men ikke til de øvrige arkivalier.

Hvis du søger billeder vil det normalt være hurtigst at søge via Billedgalleri, men du får ikke helt de samme resultater ved søgning de to steder. Der kan både være tale om billeder i Billedgalleriet, som ikke lader sig finde i Arkivdatabasen og omvendt.

Søg i Sundby Lokalhistoriske Arkiv

Som sætning
Alle ordene
Mindst et af ordene
Som emneord