Gamle postkort

Der findes et væld af postkort fra Sundby-området. Postkortenes storhedstid går omkring 100 år tilbage – til den tid hvor der ikke fandtes telefon i de beskedne Sundby-kvarterer eller man havde ikke råd til det.
Er du heldig at finde et gammelt postkort på et loppemarked eller hos en bekendt, er det ofte dagligdags beskeder der er skrevet på kortet. Noget vi i dag ville klare via telefonen eller e-mail.

Dengang var der indtil 3 daglige postombæringer i byen og dermed også rig mulighed for at en besked kom hurtigt frem. Anvendelsen af postkortet til små meddelelser og de mange postomdelinger er også forklaringen på de utallige lokale Sundby motiver der findes, særligt fra tiden omkring 1900-1910. Der er næppe nogen der i dag vil udgive et postkort fra f.eks. Frankrigsgade eller Øresundsvej. Der er ikke salg i det – vi foretrækker telefon og e-mail!

På nogle af de ældste postkort kan man undre sig over, at der er skrevet på kortets billedside. Men det har sin forklaring: I postkortenes første tid, indtil 1904, var hele bagsiden afsat til navn, adresse og frimærke, dvs. til postvæsenets brug!
De ældste postkort lader ofte en lille plads under billedet være blank – her kunne man så skrive sin korte besked. Det er altså et “moderne” fænomen at der er plads til både navn, adresse og tekst på kortets “bagside”.

Herunder ses et udvalg af postkort, der viser nogle af de gamle Sundby-motiver. Postkortene er alle fra perioden 1900-1910. Klik på dem for et større format.