Information

Spørg os om :

fotos, postkort, plancher m.m.
lokalhistoriske forhold
adgang til lokalerne
medlemsmøder
bøger og hæfter
billedarkivet
avisarkivet

og meget mere.
Skriv til os på mail:

info@sundbylokalhistorie.dk

Al post og alle spørgsmål bedes sendt til denne mailadresse.

Vi svarer efter bedste evne.

Du er velkommen til at besøge os og se i  vores samlinger, enten på en mødeaften eller i arkivets åbningstid. Det kræver ikke medlemskab at besøge arkivet.

Skal du bruge billeder til en bog eller anden udgivelse så skriv og hør om mulighederne og priser.

Du er også velkommen med spørgsmål på et af medlemsmøderne.

Indmeldelse og kontingent

Indmeldelse i foreningen sker ved at indbetale kontingentet til foreningens bankkonto.

Ved indmeldelsen bedes du oplyse din postadresse, en mailadresse og gerne et telefonnummer, som du kan kontaktes på.

Kontingentet (medlemskabet) er årligt (2022)

150 kr. for enkeltpersoner og husstande og

250 kr. for institutioner og foreninger.

Du er medlem af foreningen så  længe du har betalt kontingentet for den aktuelle periode.  Vi bruger  ikke medlemskort eller nummer.

Kontingentet skal betales til vores bankkonto:

5321-0000246530 (Arbejdernes Landsbank).

Betaling af kontingent

Kontingentet følger kalenderåret og forfalder derfor til betaling i januar måned.

Vi udsender ikke længere indbetalingskort. Når det et tid for betaling af kontingentet, vil det blive nævnt i vores  nyhedsbreve m.m.

Kontingentet betales (se ovenfor for beløb) til vores bankkonto 5321-0000246530 (Arbejdernes Landsbank), for eksempel via netbank eller anden fast aftale.

Medlemsmøder

Vi holder sædvanligvis møde den 1. onsdag i måneden kl. 19.00 i Amager Kulturpunkt, Øresundsvej 6, 2. sal – der er elevator – der er tale om den nu nedlagte Øresundsvejens Skole. Nogle møder holdes andre steder, se nærmere under beskrivelsen af det enkelte møde,  for information om,  hvor det finder sted

Se forsiden for program.

Som medlem kan du deltage i SULFA´s arrangementer, der omfatter medlemsmøder, foredrag, udflugter m.v., samt støtte det historiske arbejde i Sundby. Du får også tilsendt hæfter og nyhedsbreve som en del af kontingentet. Der vil som regel være en særlig for medlemmer på vores udgivne bøger m.m.

Arkivets åbningstid

Arkivets generelle åbningstid er

onsdag kl. 15.00 – 17.00 i månederne september-november og februar-april.

Der skal dog undtages skolernes ferier, helligdage og højtider.

Du bedes skrive til vores mailadresse, hvis du har ønske om et andet tidspunkt.

Indsamling af materiale vedrørende Sundbys historie

Har du skrevet dine erindringer fra Sundby?

Foreningen vil være meget interesseret i at få en kopi af dine erindringer, eventuelt til udgivelse i et af vore medlemsblade, uanset om der er tale om få sider eller mange.

Vi søger både materiale om familieforhold, opvækst, skoletid, arbejdsliv eller andre sider af livet i Sundby.

Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv samler til stadighed materiale, billeder, film, video og historier fra Amager – især fra Sundby, til vores arkiv.

Hvis du skulle ligge inde med sådan materiale, vil vi meget gerne låne det til kopiering, eller endnu bedre, hvis du vil forære os det, så det kan blive bevaret for eftertiden.

Har du materiale som du synes kan bruges, så kontakt os gerne på mail.

BESTYRELSEN I SULFA
efter generalforsamlingen i 2024:

Kontakt til bestyrelsen bedes ske via foreningens mailadresse:

info@sundbylokalhistorie.dk

Formand:
Anders Hjorth

Kasserer:
Ole Petersen

Bestyrelsesmedlemmer:
Hanne Damm
Bent Jørgensen
Claus Ehlers

Suppleanter til bestyrelsen:
Flemming Lamberth
Ib Wendrup