Temahæfter

Foreningens medlemsblad udkom fra 1997 – 2012. Formatet var A4 med varierende sideantal. Alle bladene kan ses nedenfor som nr. 1 – 30.
Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv har i 2005 udgivet en DVD med 1000 fotos fra Sundby, foruden nummer 1-15 af medlemsbladet. Læs mere om cd med blad 1-15 her.

Fra og med 2013 udsendes ikke længere medlemsblade. Der udgives i stedet temahæfter et par gange om året i format A5 på ca. 40 sider. Disse hæfter vil kunne købes i foreningens arkiv på Øresundsvej eller på nettet. Hæfterne vil blive tilsendt medlemmer af foreningen som en del af kontingentet.

Alle nedennævnte blade og hæfter kan købes ved henvendelse til redaktøren.

Prisen for medlemsbladene 1-30 er kr. 20,- pr. stk. + porto. Prisen for temahæfterne er kr. 30,- pr stk. + porto. Blade og hæfter kan købes på vores adresse i arkivets åbningstid eller på mødeaftenerne – så sparer du portoen!


Temahæfte om maleren Erik Jensen – maj 2017

Både i Sundby Sejlforening, maleri Erik Jensen 1952

Maleren Erik Jensen (1883-1974) er i dag næppe kendt af mange, på trods af, at et af hans værker har en markant placering; altertavlen i Filips Kirke på Kastrupvej.
I hæftet tegner Erik Axel Wessberg et portræt af kunstneren,
og der vises en udvalg af hans værker, hvoraf flere har fået  iøjefaldende placeringer.
Erik Jensen boede mange år i Sundby, og har malet en række lokale motiver, hvoraf nogle vises i hæftet, der er trykt i farver.

Temahæfte Øjeblikkets kunst – februar 2016

Anne-Marie Høegh har i en lang årrække været teatertegner. Det er blevet til mange tegninger fra forskellige teatre, men især Amager Scenen og Røde Kro Teater er godt dækket ind. I hæftet vises nogle af tegningerne, hvoraf mange blev bragt i Amager Bladet.

Temahæfte Øjeblikkets kunst
Temahæfte Øjeblikkets kunst
Anne-Marie-Høeg med et par af sine mange teatertegninger. Foto 2015 Fl. Lamberth
Anne-Marie-Høeg med et par af sine mange teatertegninger. Foto 2015 Fl. Lamberth
Erik Paaske 1989. Tegning Anne-Marie Høeg
Erik Paaske 1989. Tegning Anne-Marie Høeg
Ole Ernst, Finn Storgaard, og Lone Helmer 1989. Tegning Anne-Marie Høeg
Ole Ernst, Finn Storgaard, og Lone Helmer 1989. Tegning Anne-Marie Høeg
Per Pallesen og Grethe Sønck på Amager Scenen i 1988. Tegning Anne-M;arie Høeg.
Per Pallesen og Grethe Sønck på Amager Scenen i 1988. Tegning Anne-M;arie Høeg.

 

Temahæfte Jørgen Grandts Sundby – december 2015
Jørgen Grandt (f. 1942) skrev i 2007-2010 en række artikler om Sundby til Amager Bladet. Vi har samlet disse artikler i en række hæfter og tilføjet en fotos fra foreningens arkiv med mere. Dette hæfter har følgende temaer: Aladdin Teatret, Amager Bio, Amager Bio i 1950’erne, Minder om Merry Bio, Tyskerfilm på Strandlodsvej, Hva’ sku’ vi lege?, Kløvermarken.

Temahæfte Et barn i krigen – marts 2015
Tonnie Gillnæs fortæller om sine oplevelser under anden verdenskrig i Sundby. Hun kom illegalt til Danmark fra Tyskland.

Temahæfte Amagerdrengen Ole – august 2014
Ole Nikolajsen fortæller i hæftet om sine oplevelser i barndommen på Kastrupvej 95 fra 1943 til 1955. Mange detaljer er beskrevet så som børnenes lege i gården, forretninger i kvarteret, de første skoleår og meget mere. Illustreret med private og lokalhistoriske fotos.

Temahæfte Sundbys havebyer – februar 2014
I en række artikler i AmagerBladet skrev Christian Nicolaosen i 1923-24 om de store udstykninger af Sundbys jord til parcelhuskvarterer, der fandt sted omkring 900-1920. Man kan læse artiklerne som en statusrapport for villabyggeriet på den tid, som samtidig giver et godt indtryk af “nybyggernes” trængsler.

Temahæfte ‘ores gård – september 2013
`ores gård – og det udenom – to drenges barndom og ungdom på Amager i 1940-erne og 1950-erne. Vi er godt nok blevet ældre, men da vi blev pensioneret, fik vi den fælles tanke, at forholdene i vores barn- og ungdom muligvis kunne have interesse for vores børnebørn, og her i 2012 er så resultatet af vore anstrengelser.

Temahæfte Amagerbrogades biografer -februar 2013
I samarbejde med Tommy Christensen /Lisa Elsbøll har SULFA udgivet et lille hæfte med historien om Amagerbrogades biografer.

Nr. 30 udkom i august 2012
I 1914 blev en mand overfaldet på Amagerfælledvej. Den overfaldne blev slået ned med en gulvskrubbe og døde kort efter af sine kvæstelser. Dermed var en af tidens mest omtalte forbrydelser på Amager begået. Morder og offer mødtes på værtshuset der var indrettet i den nedlagte Røde Mølle. I bladet fortæller Yrsa Holm Kristensen ikke alene om mordsagen og dens opklaring, men følger også detaljeret hvad der siden skete med de involverede familier.

Nr. 29 udkom i december 2011
1925 skrev Christian Nicolaisen en række artikler i AmagerBladet, som han var redaktør for, under titlen “Udviklingen paa Amager de sidste 30 Aar”. Det var en opfølgning til hans artikler fra 1916 om perioden 1850-1900 (se blad 27). Siden da var der sket mangt og meget i Sundby, ikke mindst på det bygningsmæssige områder. Sundby undgik de værste ”lejekaserner”, men undgik ikke spekulation i byggegrundene, hvor der blev tjent formuer. Af særlig betydning for udviklingen var etableringen af gode trafikforbindelser og veje.

Nr. 28 udkom i maj 2011
Amager Foto lukkede i 1997 efter at have eksisteret i 75 år på adressen Amager Boulevard 134 – ved hjørnet af Amagerbrogade. En nærmest ideel beliggenhed for en forretning tæt ved både sporvogns-stoppested og et stærkt befærdet vejkryds. I bladet berettes om forretningens lange historie – tilsat en fyldig samling fotos taget af forretningens medarbejdere.

Nr. 27 udkom i november 2011
Christian Nicolaisen udgav i 1907-15 bogværket ”Amagers Historie”, der omhandler hele øens historie fra oldtid til nutid. I 1916 skrev han en række artikler, der specielt omhandlede Sundbys forhold i en meget betydningsfuld periode for bydelen. Det er denne række artikler, der gengives i bladet. Billedet viser baggården til Amagerbrogade 168 (nu 94), hvor Christian Petersen havde lager for sin foderstofforretning.

Nr. 26 udkom i marts 2010
Annie Andersen var barn under anden verdenskrig og fortæller om sine oplevelser under besættelsen. Familien havde bageri på Englandsvej og Annie fortæller blandt andet om sine mange oplevelser i forretningen under besættelsen. Billedet er fra Annies (i midten med halskæde) 10 års fødselsdag i 1943 fotograferet med fødselsdagsgæsterne i haven til Englandsvej 194.

Nr. 25 udkom i april 2009
Gennem avisstudier har Helge Scheuer Nielsen gennemgået den politiske udvikling i Sundby i årtierne omkring 1900, hvor Sundby for alvor var i vækst og vilkårene for de fattigste på det nærmeste var utålelige. Der blev holdt utallige politiske møder blandt andet på Stjernekroen på Tingvej, i Røde Kro på Øresundsvej og i Arbejdernes Forsamlingshus. Den omfattende beretning om de politiske forhold er ledsaget af en række tidlige postkort, der kan give et indtryk af i hvilke omgivelser det politiske spil udspandt sig.

Nr. 24 udkom i december 2008
Overskriften på dette blad kunne lige så godt have været ”drengestreger”. Jens Kierkegaard
fortæller om sine bedrifter med sin barndomsven Ebbe. Begge boede de i ejendommen på
hjørnet af Vejlands Allé og Amagerbrogade omkring 1950, og det var ikke så lidt de udrettede.
På billedet ses Jens med sin kammerat Preben på Amagerbrogade i vinteren 1945. Bag
drengene anes krydset ved Vejlands Allé, Greisvej og Amagerbrogade..

Nr. 23 udkom i august 2008
Det er ikke så ofte, at der skrives erindringer fra Sundbys villakvarterer, men i dette blad fortæller Kirsten Jacobsen om sin opvækst på Digevej 125 ved Vejlands Allé. Det er ikke fortællingen om en velstående familie, men en beretning om, hvordan man lærte at klare sig i en stor familie på trods af små kår og i en tid præget af materiel mangel. På billedet ses Kirsten stående med sin konfirmationsgave; en længe ønsket cykel. Den blev skaffet brugt for 50 kr.

Nr. 22 udkom i december 2007
Knud Westphal Nielsen blev født i 1899 i Sundby. I bladet bringes hans erindringer fra op­væksten. Det er tankevækkende læsning om trange kår både for børn og forældre, men også om mange oplevelser; lige fra aflevering af vasketøj i uoplyste trappeopgange til flyveopvis­ning på Kløvermarken. Skoletiden på Øresundsvejens Skole var ikke for god en oplevelse…

Nr. 21 udkom i juli 2007
Holmbladsgade kendes af alle med bare lidt tilknytning til Sundby. I dette blad beskriver Amagerhistorikeren Erik Housted – med sædvanlig omhyggelighed – gadens brogede historie og kommer også ind på de mange sidegader m.m….

Nr. 20 udkom i juli 2006
I 1943 havde Sundbyernes Handels-forening 50 års jubilæum og i jubilæumsskriftet gav kornhandler Christian Petersen en malende beskrivelse af forretningslivet omkring 1900, nærmest hus for hus. Vi krydrer beskrivelsen med en række fotos og postkort.

Nr. 19 udkom i februar 2006
Her omtales den store strejke på Jacob Holm & Sønners rebslageri i 1896. Ingrid Hind fortæller om mennesker i Geislersgade og vi siger farvel til Café Bommen i Sverrigsgade.

Nr. 18 udkom i maj 2005
Her fortælles om begivenheder i Sundby under Generalstrejken i 1944 og om “The Motor Shop, et automobilværksted på Christianshavn grundlagt i 1910.

Nr. 17 udkom i december 2004
Bladet er helliget Islandsgade som blev nedlagt omkring 1950. Der er artikler fra bl.a. Berlingske Tidende, Politiken og Billed-Bladet i 1949 og 50

Nr. 16 udkom i juni 2004
I dette nummer af medlemsbladet bringes en omfattende omtale af forlystelserne i Sundby gennem tiderne – helt op til i dag. Det meste materiale er samlet af Preben Larsen, som gennem en årrække har fordybet sig i bøger og artikler om emnet.

Nr. 15 udkom i januar 2004
Dette blad fortæller i en meget omfattende og illustreret artikel, om C. Reiermanns Papfabrik som lå på Amagerbrogade 114 ved lukningen i 1972 – efter 142 års drift.

Nr. 14 udkom i august 2003
Om det traditionsrige, nu lukkede røgeri Dyhrberg på Krimsvej
Bladets anden del handler om sporvognslinie 2

Nr. 13 udkom i marts 2003
Dette blad har har Geislersgade som tema, med en artikel af Ingrid Hind

Nr. 12 udkom i november 2002
Dette blad indeholder bl.a. et portræt af Mogens Simonsens virksomhed “Amagers Glarmester”

Nr. 11 udkom i maj 2002
John Mortensen beskriver Sundbys udvikling fra de tidligste tider og op til i dag i en fantasifuld tegneserie.

Nr. 10 udkom i marts 2002
Et blad på 36 sider om Amagerbros tidligste år. Første artikel er af Edel Juelsholt og er en afhandling om befolkning og bebyggelse på Amagerbro – før det store byggeri satte ind efter 1909. Dernæst er der en lang og indholdsrig tekst om nogle af de første store ejendomme på Amagerbro: Haabet og Syven.

Nr. 9 udkom i september 2001
Dette blad handler bl.a. om “Monty”, feltmarskal Montgomery´s besøg i Danmark i 1945.
Desuden om Eddikefabrikken i Liflandsgade, en artikel af Helge Scheuer-Nielsen.

Nr. 8 udkom i marts 2001
Dette blad handler om Toms Fabrikker, som fra 1925 til 1961 lå på Prags Boulevard 49.
Finn Zinklar fortæller i sine erindringer om Toms Fabrikker 1952 – 1960

Nr. 7 udkom i september 2000
John Mølgaard voksede op i Cumberlandsgade i 1930’erne og fortæller i sine erindringer levende om de begivenheder og de mennesker der omgav ham.
Ellen Brinkler fortæller også om sin barndom i Sundby, på Bryggen og i Dragør i artiklen, “Set og sket i bakspejlet”.

Nr. 6 udkom i april 2000
Dette blad fortæller om “Arbejdsanstalten Sundholm”, som nåede at eksistere i godt 90 år.

Nr. 5 udkom i september 1999
Om Waldorffs Papir-Industri A/S, som i mange år boede på Kirkegårdsvej men som nu er lukket.

Nr. 4 udkom i marts 1999
Judy Bendtsen giver os en beskrivelse af menneskene og miljøet i Hessensgade i sine barndomserindringer; “Larsens datter”.

Nr. 3 udkom i oktober 1998
For Oluf Hansen blev pladsen hos bagermester Aschengreen på Amagerbrogade
i 1894 en barsk oplevelse. I sine erindringer beskriver Oluf Hansen forhold som man
næppe troede mulige.

Nr. 2 udkom i november 1997
Edel Juelsholt fortæller om Sundby Vandtårn, som er Sundby Lokalhistoriske Forenings bomærke. Desuden indeholder bladet en artikel om Sundbyvester Plads´ historie.

Nr. 1 udkom i juni 1997
Fra de gode gamle Dage…
Sådan står der på forsiden af dette første nummer af medlemsbladet, som har været længe undervejs. Som overskriften lyder, drejer det sig om “De gode gamle Dage..”, eller rettere en fortælling om nogle markante steder og personligheder i Sundbyerne fra årtierne omkring forrige århundredeskifte.