Nr. 24 udkom i december 2008

kr. 30,00

Overskriften på dette blad kunne lige så godt have været ”drengestreger”. Jens Kierkegaard
fortæller om sine bedrifter med sin barndomsven Ebbe. Begge boede de i ejendommen på
hjørnet af Vejlands Allé og Amagerbrogade omkring 1950, og det var ikke så lidt de udrettede.
På billedet ses Jens med sin kammerat Preben på Amagerbrogade i vinteren 1945. Bag
drengene anes krydset ved Vejlands Allé, Greisvej og Amagerbrogade..

Kategori: