Sundby før århundredskiftet

kr. 20,00

Glimt af Sundby i perioden 1860 – 1901,
1901 er det år, der sluttede med den skelsættende begivendhed i Sundbyernes historie, at bydelen blev indlemmet i Københavns Kommune, 1. januar 1902.

Kategori: