Køb bøger

KØB BØGER PÅ: info@sundbylokalhistorie.dk

SÅDAN KØBER DU BØGER OG HÆFTER:

Køb via denne hjemmeside:

1. Start med at finde de bøger og hæfter du vil købe.

2. Send en mail med overskriften “BOGKØB” til foreningens
mailadress:e: : info@sundbylokalhistorie.dk med oplysning om de
titler du ønsker. HUSK af skrive hvor den postadresse du vil have
bøgerne sendt til.

3. Vi modtager din besked og finder de ønskede titler frem
og vi sender dig en mail med oplysning om det samlede beløb.

Du kan betale med Mobilepay til nr. 42731360 (navn: Alex T.) eller til
vores bankkonto: regnr. 5321 konto 0000246530. (Arb. Landsbank)
(IBAN kontonr. 53210000246530).

4. Du modtager titlerne på den adresse du har oplyst.


Køb på arkivet:

Bøger og hæfter kan også købes på arkivet i åbningstiden om onsdagen og på medlemsmøderne. Så sparer du portoen.

(OBS: situationen med corona virus gør det usikkert hvornår vi har denne mulighed igen)

Nogle af de nævnte titler kun findes i et begrænset oplag. Vi må derfor tage forbehold for at nogle titler kan være udsolgte

Priser revideres løbende.

Erindringsværkstedet udstiller.

Udgivet af Sundby Lokalhistoriske Forening & Arkiv 2020.
ISBN: 978-87-90669-32-4
Pris;100 kr. Medlemspris;75 kr.

På SULFAs erindringsværksted findes en stor samling plancher, hvoraf nogle få er udstillet permanent.
Størstedelen er imidlertid lagt på lager, og venter til det bliver deres tur til at blive hængt op. I denne bog viser vi alle 72 plancher, der er fordelt på 3 serier med temaerne:
Det forsvundne Sundby
Bus og sporvogn
Amager Strand før og nu.

Erik Axel Wessberg: Maleren Erik Jensen
Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv
Udgivet: 2020 med støtte fra Amager Øst Lokaludvalg
ISBN:978-87-90669-31-7
Pris;149 kr.- Medlemspris;100 kr.

Maleren ErikJensen (1883-1974) er ikke kendt af mange i dag, selv om flere af hans værker kan ses på offentligt tilgængelige steder. Som eksempler kan nævnes resturant Grøften i Tivoli, Arbejdermuseet og ikke mindst altertavlen i Filips Kirke på Kastrupvej.

Erik Jensens baggrund, hans kunstneriske udvikling og tilknytning til Amager beskrives i bogen. Der vises et stort udvalg af hans værker, herunder en del motiver fra Sundby, hvorfra langt de fleste er i privat eje.

Billeder fra Sundby

Claus Ehlers og Dines Bogø: Dragør går i vandet i bølgen blå bla. med godt humør og højt til himlen i sol, blæst, regn og is
Vinterbaderforerningen “DE DRAGØR VANDHUNDE”
ISBN:978-87-*90104-49-8
Pris:149kr. Medlemspris: 100kr.

 
Billeder fra Sundby

Anker Jepersen: Her og der og alle vegne – enamagerdrengs erindringer Sundby Lokalhistoriske Forening & Arkiv 2016
ISBN: 978-87-90669-23-2
Pris: 299kr. Medlemspris: 200kr.

Anker Jepsen blev født i 1916 i et lille bondehus på Englandsvej under forhold som ingen oplever i dag. Han fortæller med stor indlevelse om sin opvækst, om kvarteret og de mennesker, som omgav familien.

Senere følger vi med ham rundt i Sundby, hvor han fortæller om mange af tidens forretninger og virksomheder.

Anker Jespersen oplevelser under anden verdenskrig, hvor han var indkaldt til CB-tjenste, er beskrevet i et særligt afsnit.

Anker Jespersens erindringer foreligger nu i en ny og forøget udgave. Der er tilføjet store billedafsnit om udskiftningen af Langebro og Knippelsbro i 1930’er, feltmarskal Montgomery på Amagerbrogade i 1945, flyudstilling i Kastrup m.m.
Tommy P. Christensen
Amagers Industri –
begyndelsen
Sundby Lokalhistoriske Forening & Arkiv 2016
ISBN: 978-87-99285-2-3
Pris: 149 kr. Medlemspris: 100 kr.

Amager har en central placering i Danmarks tidlige industrislisering. Det skyldes både nærheden til den kongelige residensstad og det faktum, at udviklingen af den tidlige industri ofte skete i snæver sammenhæng med de militære behov. Indledningsvis fortælles om vand- og vindkraft, den betydningsfulde indvandring, om innovation og eksempler på industriel foretagsomhed under Enevælden. Forfatteren påpeger, at allerede i 1700-årende fandtes flere vigtige industrielle anlæg i omegnen af København, og det ikke er almindelig kendt, at en betydelig del af den spæde danske industrialisering i 1700-årende skete på Amagerbro, i Sundbyerne, Tårnby og Dragør. Det blev også baggrunden for den voldsomme befolkningstilvækst, og de mange arbejdspladser på Holmen og Christianshavn.

Torben Brandstrup:
Gotha
-Bogen om Gotha Andersen
Sundby Lokalhistoriske Forening & Arkiv 2018
ISBN: 978-87-90669-27-0
Pris: 199kr. Medlemspris: 150kr.

Denne bog beskriver Gothas Liv som Familiemenneske, Humorist, Skuespiller, Ama’rkaner og Overlærer paa Sundbyøster skole paa netop Amager. Gothas Tid i Danmarks Radio rundes ogsaa i denne Bog, og Amager som var et vigtigt Holdepunkt i Gothas Liv rundes ogsaa.

Flemming Lamberth og Jørgen Melskens: Der var engang i SUNDBY
Sundby Lokalhistoriske Forening & Arkiv
2009ISBN: 978-87-90669-25-6
Pris:199kr. Medlemspris: 150kr.

Med “Der var engang i Sundby” får du mulighed for at få et indtryk af hvordan Sundby så ud i perioden 1929 til 1970 -sammenlignet med i dag. Indeholder en stor billedsamling

Hæfter

Medlemsblade nr. 1 – 30 pr. stk. kr.20,-

Nyeste temahæfter:

Amagerdrengen Ole 2014 kr. 30,-

Ole Nikolajsen fortæller i hæftet om sine oplevelser i barndommen på Kastrupvej 95 fra 1943 til 1955. Mange detaljer er beskrevet så som børnenes lege i gården, forretninger i kvarteret, de første skoleår og meget mere. Illustreret med private og lokalhistoriske fotos.

Havebyer op Parcelforeninger 2014 kr. 30,-

I en række artikler i AmagerBladet skrev Christian Nicolaosen i 1923-24 om de store udstykninger af Sundbys jord til parcelhuskvarterer, der fandt sted omkring 900-1920. Man kan læse artiklerne som en statusrapport for villabyggeriet på den tid, som samtidig giver et godt indtryk af “nybyggernes” trængsler.

´ores gård 2013 Pris: kr. 149,- Medlemspris: kr. 100.-

`ores gård – og det udenom – to drenges barndom og ungdom på Amager i 1940-erne og 1950-erne. Vi er godt nok blevet ældre, men da vi blev pensioneret, fik vi den fælles tanke, at forholdene i vores barn- og ungdom muligvis kunne have interesse for vores børnebørn, og her i 2012 er så resultatet af vore anstrengelser.

Amagerbrogades biografer 2013 p.t. udsolgt

I samarbejde med Tommy Christensen /Lisa Elsbøll har SULFA udgivet et lille hæfte med historien om Amagerbrogades biografer

Hæfter:

Amagerminder af Eva Kampmann, Preben Larsen og Erik Andersen kr. 20,-
3 personer, som ikke har noget med hinanden at gøre, fortæller om deres barndom på Amager.
I hver deres bydel oplevede de et meget anderledes Sundby, end man ser i dag.
Dengang var gaderne fulde af liv. der var f.eks. i sverrigsgade 9 butikker og 4 værtshuse, som betjente de mange beboere her.
Gaderne summede af liv fra gadehandlere, butikker, børn og håndværkere.
Man kendte hinanden og hjalp hinanden i de situationer, hvor det var muligt.Amagerminder 2 af Holger V. Johansen kr. 20,-
Holger Johansen fortæller om sin barndom på Amager. Han nåede at bo mange forskellige steder, men specielt tiden på Englandsvej 162 gav mange spændene indtryk. Her var gårde og marker og vejene havde grøfter. Vi var “langt” ude på landet. Også vejret kunne være specielt. Man kunne på vej til skole opleve regnvejr på den ene side af vejen og tørvejr på den anden. Holger Johansen gik på Øresundsvejens Skole og fortæller levende om, hvordan forholdet til lærer og elever var på hans tid. Barndommen havde mange små glæder selvom der i Holgers familie ikke var mange penge at gøre godt med.

Amagerminder 5 af Llemming Theilgaard kr. 20,-
Jeg har ikke noget til gode… endskønt, man kan aldrig vide!
Flemming Theilgaard
Flemmig Theilgaard Pedersen blev født i 1926. Opvoksede i 30’erne og boede sine første år på Kastrupvej i en toværelses lejlighed med kanap. Det var en arbejderfamilie og han fik gennem årende 12 søskende. Han beskriver sin barndom og ungdom på en åben og festlig måde og fortæller om børns vilkår i de svære opvækstår. Han nåede at gå på fem forskellige skoler. Det er med en glæde og en optimisme, at han fortæller hans mange oplevelser med den tids fattigdom, hvor man til tider måtte fremstille sit lejetøj.
Min barndom i Bømensgade eller et hjem med trækharmonika, Svend Peersen: udsolgt

En barsk og god barndom på Amager og Christianshavn.., Carl Anton Hansen: kr. 20-,

Carl Anton Hansen blev født i 1913 i Sverrigsgade. Han tilbragte son barndom i Holmbladsgade- kvarteret, men havde også sin gang på Christianshavn. I hans levende beretning, som spænder fra 1913 og til omkring 1930, kommer han bl.a. ind på sin fascination af sporvogne, de mange handlende i kvarteret, hvordan kvarterets utallige fodklubber skød op, den spændende tid på Kløvermarken, som vakte interessen for flyvemaskiner hos Carl. Han kommer også ind på tiden i Sundby Sejlforening, tiden som bydreng og selvfølgelig er der mange episoder fra familielivet. En beretning som bringer læseren rundt i mange hjørner af kvarteret – fortalt på fascinerende vis.

Altid lidt af en rebel, Lilli Karlson kr. 20-,
Lilli Karlsson “Altid lidt af en rebel” er historien om at klare sig. Selvom vilkårende er hårde, og mulighederne få. En næsten “Dickensk” historie fra første halvdel af vort århundrede.
Henry Louis Hansen, 1901-1977, er historiens hovedperson. Født og opvokset i kvarteret omkring Holmbladsgade. Og siden virksom med lidt af hvert rundt omkring på Amager Lillebilskørsels, festudlejning, fremstilling af julestjerner, vandcykler og meget andet blev det til.”Altid lidt af en rebel” er fortalt af Lilli Karlsson. Med historien sætter hun et minde om sin far. Historien indgår i bogserien “Livet i Sundbyerne.

Sundby under besættelsen – fortalt af P.A. Lauritsen og Ejvind Lykkestrand udsolgt

Sundby krønike kort fortalt – historie i tegning, john Mortensen kr, 20-,Øresundsvejkvateret i 50 billeder kr. 20-,

Hæfter og bøger af Helge Scheuer Nielsen:

Forfattere på Amager – en notesbogkr. 20-,

Stilheden på Amagerrbrogade – Folkebibloteket som fælles hukommelse udsolgt

Sundby før århundredskiftet kr. 20-,
Glimt af Sundby i perioden 1860 – 1901,
1901 er det år, der sluttede med den skelsættende begivendhed i Sundbyernes historie, at bydelen blev indlemmet i Københavns Kommune, 1. januar 1902.

Sundby 1920 – 1960 bog kr. 40-,
Denne bog er er en slagsscrapbog om Sundby.
Hvordan så Sundby ud ? – Hvad lå der – Det landlige Sundby – BYGGERI – VIRKSOMHEDER – GADERV OG TRAFIK – DE NEDERSTE – GRØNNE OMRÅDER – FORLYSTELSER – KIRKE OG KULTUR – POLITI –

Sundby1901 – 1921 kr. 20-
Enorm befolkningstilvækst Indlemmelse i Københavns kommune Det grønne Sundby: meget landbrug og masser af kolonihaver Det bymæssige Sundby: stor gang i byggeriet Offentlige bygninger og vejanlæg Industribygninger Forretninger og butikker Amagerbanen Forenings-Sundby ,

Sundby i 20´erne: udsolgt

Sundby i i 30’erne og 40’erne: udsolgt

Sundby i 50’erne: udsolgt

Da Sundby var selvstændig bog udsolgt